TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN KABAHATLER İLE İDARÎ PARA CEZALARININ HESAPLANMA, UYGULANMA, ÖDEME USUL VE ESASLARI

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bazı fiiller kabahat olarak öngörülmüş ve bunların karşılığında idarî para cezaları öngörülmüştür. Kabahat, suç değildir. Bu yönüyle, idarî para cezası da suça karşılık gelen adlî bir ceza olmayıp, kabahat karşılığında uygulanacak olan idari bir yaptırımdır. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen kabahatler, bu kabahatler karşılığında öngörülen idarî para cezası yaptırımları, bu cezaların hesaplanması ve uygulanması, ödenmesi ve taksitlendirilmesi ile zamanaşımına uğramaları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tacir, Kabahat, İdarî Para Cezası, İndirimli Ödeme, Soruşturma Zamanaşımı, Yerine Getirme Zamanaşımı.

Jel Sınıflandırması: K14, K42, M48

OFFENCES ENUMERATED IN THE TURKISH COMMERCIAL CODE, RULES AND PRINCIPLES ON THE CALCULATION, APPLICATION AND PAYMENT OF ADMINISTRATIVE FINES

ABSTRACT

In the Turkish Commercial Code Nu. 6102, some acts are enumerated as offence and administrative fines are stipulated against them. Offence is not a crime. In this respect, the administrative fine is not a judicial penalty corresponding to crime, instead an administrative fine is a sanction that will be applied against offences. In this study, we aim to explain the offences enumerated in the Turkish Commercial Code Nu. 6102, the related administrative fines envisaged for these offences, the calculation, application, installment of these penalties and limitation of time on this issue.

Keywords: Merchant, Offence, Administrative Fine, Discounted Payment, Limitation of Inquiry, Limitation of Fullfilment.

Jel Classification: K14, K42, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!