TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE GERÇEK KİŞİLER İÇİN VERGİ AVANTAJLARI

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Devlet anlayışında meydana gelen değişim, daha fazla hizmetin Devletçe üstlenilmesine neden olmuştur. Tahsil edilen vergiler Devletin sunduğu bu hizmetlerin başlıca finansman kaynağıdır. Dolayısıyla kamu hizmetleri arttıkça kişiler üzerindeki vergi yükü de artmaktadır. Vergi yükünü arttıran düzenlemelerin Anayasamıza göre kanunlar ile yapılması zorunludur. Bununla birlikte yapılan düzenlemelerin tamamının kişilerin vergi yükünü arttırdığı söylenemez. Vergi kanunlarında yer alan hükümlerin bazıları daha az vergi ödenmesi sonucunu doğurur. Bu düzenlemeler literatürde vergi avantajı olarak adlandırılır. Maddi olarak kişinin menfaatine olan bu durum aynı zamanda ahlaki ve hukukidir. Ancak bu avantajlardan faydalanılması zorunlu olmayıp geneli ihtiyaridir. Başka bir ifadeyle kişinin tasarrufuna bırakılmıştır. Dolayısıyla düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olan veya bu konuda destek alan kişilerin daha fazla avantaj sağlaması olağandır. Aynı mali güce sahip olanların yasal olarak farklı vergi yükleri ile karşı karşıya kalması vergi adaletini zedeleyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi avantajı, vergi sistemi, vergi adaleti, vergi yükü.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

THE TAX ADVANTAGES FOR REAL PERSONS IN THE TURKISH TAX SYSTEM

ABSTRACT

The changing in the state understanding caused more services to be undertaken by the state. The collected taxes are the main source of financing for these services provided by the state. Therefore, as the public services increase, the tax burden on the people also increases. The regulations that increase the tax burden are required to be made by laws according to the Constitution. Nevertheless, it can not be said that all the regulations have increased the tax burden of the people. Some of the provisions in the tax laws result in less tax payment. These regulations are called tax advantages in the literature. This situation, which is financially in the interest of the person, is also moral and legal. However, it is not compulsory to utilize these advantages, but it is voluntary. In other words, it is left to someone’s decision. Therefore it is possible to gain more advantage of those who have knowledge of the regulations or are in support of the regulations. The fact that those who have the same financial strength are legally facing different tax burdens can damage tax justice.

Keywords: Tax advantage, tax system, tax justice, tax burden.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!