TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE UYGULANAN BAZI VERGİLERİN ÇEVRESEL VERGİ KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mart 2003 Sayı 174

ÖZET

Çağımız devletlerin çözmek zorunda olduğu bir çok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlardan biri de artık global bir hale gelmiş bulunan çevre sorunlarıdır. Çevre sorunlarının lokal düzeyden çıkıp global hale gelmesiyle birlikte sorunların çözümü için başvurulan araçların sayısı ve çeşidi de artmaktadır. Bu bağlamda geleneksel emir ve yasaklama aracının yanında ekonomik ve mali araçlar olarak nitelendirilen araçlara daha yoğun olarak başvurulmaya başlandığı gözlenmektedir. Ekonomik ve mali araçlar paketinin içinde çevre vergileri çok belirgin bir ağırlığa ve öneme sahiptir. Uzun zamandan beri tartışılan ve bir çok ülkede tartışma düzeyinden çıkıp uygulamaya geçilen bu vergilerin öneminin gün geçtikçe arttığı, gelişmiş ülke uygulamalarından görülmektedir. Bu çalışmanın konusu da ülkemizde uygulanmakta olan bazı vergilerin “çevresel vergi” kavramı açısından incelenmesi olacaktır. Bu doğrultuda önce çevresel vergi kavramından ne anlaşıldığı ortaya konulacak, daha sonra da uygulanmakta olan bazı vergiler bu bakış açısıyla incelenecektir. Sonuç olarak Türk vergi sisteminde çevresel vergilerin bulunup bulunmadığı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!