TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE VE BAZI OECD ÜLKELERİNDE PANDEMİ SÜRECİNİN VERGİ DENETİMİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

Son yıllarda yaşanan pandemi sürecinde vergi mükelleflerinin karşılaştıkları sorunlar giderek artmıştır. Birçok ülkenin vergi idareleri bu sorunlara yönelik olarak bazı düzenlemeler yapmışlardır. Pandemi konusunda önümüzdeki yıllara ilişkin belirsizlikler ise yaşanan sürece daha da dikkat çekmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı OECD üyesi ülkelerde pandemi sürecinde uygulanan denetim yöntemlerinin ve politikalarının karşılaştırılması ile uzaktan veya elektronik denetim olarak ifade edilen yeni yaklaşımların değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan vergi denetimi, vergi incelemesi, OECD ülkeleri, pandemi süreci.

Jel Sınıflandırması: H20, H26, H29

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE PANDEMIC PROCESS ON TAX AUDIT IN TURKEY AND SOME OECD COUNTRIES

ABSTRACT

The problems faced by taxpayers during the pandemic process in recent years have increased. In many countries, tax administrations have made some arrangements for these problems. Uncertainties regarding the pandemic in the coming years require further attention to the current process. The aim of this study is to compare the audit methods and policies applied in the pandemic process in OECD member countries and to evaluate the new approaches expressed as remote or electronic auditing.

Keywords: Remote tax audit, tax examination, OECD countries, pandemic process.

Jel Classification: H20, H26, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!