TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE AR-GE FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKLERİ: TARİHSEL BİR PERSPEKTİF

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Türkiye’de Ar-Ge harcamaları farklı yıllarda farklı teşvik araçları ile veya mevcut teşvik araçlarının oranının ya da kapsamının genişletilmesiyle teşvik edilmiştir. Nitekim 01.01.1986 tarihinden itibaren vergi ertelemesi şeklinde başlamış olup 2001 yılında ise Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında değişik teşvikler sunulmuştur. 31.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile uygulanmaya başlanan diğer teşvik türü ise Ar-Ge indirimi olup bu teşvik ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamaları tutarının %40’ı oranında Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir. 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile gelir vergisi mükelleflerinin ve kurumların, faydalanacakları Ar-Ge indirimi %100’e çıkarılmıştır. Bu kanun ile Ar-Ge indirimine ilaveten gelir vergisi stopajı teşviki, damga vergisi istisnası, sigorta primi desteği ve teknogirişim sermaye desteği de sağlanmıştır. 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine tasarım faaliyetleri de eklenmiş ayrıca gelir vergisi stopaj oranları artırılmıştır. 14 Şubat 2017 tarihinde ise bazı giderler (kargo, kurye, vb.) Ar-Ge harcamasına dâhil edilmişken, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere de bilimsel danışmanlık hizmetleri dâhil edilmiştir. Böylece hem teşvik alanı genişletilmiş hem de Ar-Ge harcamalarının kapsamı genişletilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Vergi Teşvikleri, Türkiye.

Jel Sınıflandırması: O32, H24, 057

TAX INCENTIVES PROVIDED FOR R&D ACTIVITIES IN TURKEY: A HISTORICAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

R&D expenditures in Turkey have been encouraged in different years by different incentive instruments or by expanding the proportion or coverage of existing incentive instruments. As a matter of fact, on 01.01.1986 it started as a tax deferment. In 2001, different incentives were offered under the Technology Development Zones Law. The other type of incentive that was started to be implemented with the Law No. 5228 published in the Official Gazette dated 31.07.2004 is the R&D subsidy. With this incentive, income and corporate taxpayers will be able to benefit from R&D discounts of 40% of the amount of R&D expenditures realized within the scope of the enterprises. The Law on Supporting Research and Development Activities No. 5746, which went into effect on April 1, 2008, has increased the R&D reduction to 100% for income taxpayers and institutions. In addition to R&D deduction, income tax withholding tax, stamp tax exemption, insurance premium support and capital assistance program for technology invesments were provided by this law. As of March 1, 2016, design activities have been added to R&D activities and income tax withholding rates have been increased. On February 14, 2017, some expenses (cargo, courier, etc.) were included in R&D expenditures and scientific consultancy services were included in outsourced benefits and services. In this way, both the scope of the incentive and the scope of R&D expenditures have been expanded.

Keywords: R&D, Tax Incentives, Turkey.

Jel Classification: O32, H24, 057

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!