TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ İDARESİNDEKİ KENDİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Haziran 2022 Sayı 405

ÖZET

Vergi denetimi esnasında; idarenin elinde mükellef ile ilgili bilgileri isteme konusunda büyük bir güç bulunmaktadır. Buna karşılık mükellefler, idarenin, kendileri ile ilgili hangi bilgileri edindiklerini biliyorlar mıdır? Teknolojik gelişmeler sonucu mükellef ile ilgili bilgileri isteme, hatta bilgi verilmezse bilgi vermeyeni cezalandırma hakkına sahip olan idare karşısında mükellefin bu bilgilerin ne olduğunu öğrenme hakkı var mıdır? OECD’nin BEPS ile ilgili çalışmalarından olan şeffaflık sadece idareler açısından mı önemlidir? Mükellefler kadar idarelerin de şeffaf olması gerekmez mi? Çalışma bu sorulara, özellikle son yıllarda önem arz etmeye başlayan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Bilgi Edinme Kanunu ile de bağlantı kurarak cevaplar bulmaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellef Hakları, Bilgi Edinme Hakkı

Jel Sınıflandırması: H29, H89, K34

EVALUATION OF THE ACCESSIBILITY OF TAXPAYERS TO INFORMATİON ABOUT THEMSELVES IN THE TAX ADMINISTRATION IN TURKEY

ABSTRACT

During the tax audit; The administration has great power to request information about the taxpayer. On the other hand, do the taxpayers know what information the administration has obtained about them? Does the taxpayer have the right to learn what this information is before the administration, which has the right to request information about the taxpayer as a result of technological developments, and even to punish those who do not provide information if the information is not provided? Is transparency, one of the OECD’s studies on BEPS, only important for administrations? Shouldn’t administrations be as transparent as taxpayers? The study will try to find answers to these questions by connecting with the Law on the Protection of Personal Data and the Law on Obtaining Information, which have become important especially in recent years.

Keywords: Tax, Taxpayers Rights, Right to Information

Jel Classification: H29, H89, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!