TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE YABANCI GERÇEK KİŞİ AVUKATLARIN ORTAKLIĞIYLA KURULAN “AVUKATLIK ORTAKLIKLARI”NIN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

Yabancı avukatların Türkiye’de icra edecekleri avukatlık işlerinde, 1136 sayılı “Avukatlık Kanunu” hükümleri uygulanacaktır. Avukatlık mevzuatı uyarınca, yabancı avukatların, Türkiye’de büro açmak suretiyle bireysel olarak avukatlık hizmeti icra etmeleri mümkün değildir. Bu noktada yabancı avukatlar “Avukatlık Ortaklığı” kurabilecektir. Uygulamada, yurt dışında yerleşik yabancı avukatların Türkiye’de kurdukları Avukatlık Ortaklıklarının gerek kuruluşunda gerekse vergilendirilmesinde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan sorunlu hususları açıklığa kavuşturulmak suretiyle bu makalemiz kaleme alınmıştır. Bu kapsamda olmak üzere, bu makalemiz, yabancı avukatlara Türkiye’de icra edecekleri avukatlık faaliyetinde yol göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Yabancı avukatlar gerek Avukatlık Ortaklıklarının kuruluşunda gerekse faaliyet ve vergilendirme esasları noktasında bu makalemizde yapacağımız açıklamalara riayet etmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Avukatlar, Avukatlık Bürosu, Avukatlık Ortaklıkları, Çifte Vatandaşlık, Serbest Meslek Kazancı, Mütekabiliyet Esası.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29.

PRINCIPLES OF TAXATION OF REAL PERSON BE CONSIDERED FOREIGN LAW LAWYER OF THE PARTNERSHİP ESTABLISHED IN TURKEY SOME ISSUES

ABSTRACT

Foreign lawyers in advocacy work they will perform in Turkey, No. 1136 “Attorneys’ Law” shall apply. Advocacy in accordance with regulations, foreign lawyers, by opening an office in Turkey is not able to fulfill individual advocacy services. At this point, foreign lawyers will be able to establish a “Lawyer Partnership”. In practice, resident abroad in foreign lawyers should it Advocacy organizations established in Turkey Partnership various problems arise in the taxation of both. This issue has been taken by clarifying the problematic issues that have arisen. Including in this context, this article, foreign lawyers in Turkey are important for guiding the advocacy activities they will perform. Both foreign lawyers and lawyer partnerships have to comply with the explanations we make in this article, at the point of activity and taxation principles.

Keywords: Foreign Lawyers, Attorneyship Offices, Lawyer Partnerships, Double Citizenship, Self-Employed Profit, Mutuality.

Jel Classification: H20, H24, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!