TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DESTEKLENMESİNDE VERGİ HARCAMALARININ ROLÜ

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Kamu harcamalarının finansmanında en önemli ve en etkili gelir kaynağı olan vergiler, aynı zamanda gerek ekonomik gerek sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan önemli bir politika aracıdır. Kamu otoritesi, vergileri kullanarak teşvik edici ya da caydırıcı etkiler yaratabilmektedir. Bu etkilerin ortaya çıkmasının kamu maliyesine bir yükü vardır. Bu yükün tanımlanmasında kullanılan kavramlardan biri vergi harcaması kavramıdır. Yarı kamusal mal niteliğinde olan yükseköğretim hizmetlerinin vergi harcamaları yoluyla desteklenmesi nihayetinde kamu yararını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada Türk vergi sisteminde yükseköğretimin vergi harcamaları yoluyla desteklenmesi tartışılacaktır. Bu alanda yeterince destek unsurların olmadığı, var olan unsurların da önemli kısmının vergi harcaması olarak nitelendirilmediği ve bu nedenle etkilerinin net olarak ölçülemediği gibi hususlar ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Harcamaları, Yükseköğretimin Desteklenmesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29.

THE ROLE OF TAX EXPENDITURES IN SUPPORTING HIGHER EDUCATION IN TURKEY

ABSTRACT

Taxes, which are the most important and most effective source of income in the financing of public expenditures, are also an important policy instrument used to achieve economic and social goals. Public authority may create incentives or dissuasive effects using taxes. The emergence of these effects has a burden on public finances. One of the concepts used in defining this burden is the concept of tax expenditure. Supporting higher education services, which are in the form of semi-public goods through tax expenditures, ultimately raises the public interest. In this study, the support of higher education through tax expenditures will be discussed in the Turkish tax system. Issues such as lack of adequate support in this area and the fact that a significant portion of existing elements are not considered as tax expenditures and therefore their effects cannot be measured clearly.

Keywords: Tax, Tax Expenditures, Supporting Higher Education.

Jel Classification: H20, H22, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!