TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ TEKNİĞİ BAKIMINDAN YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNİN VERGİLEMESİ VE DAMGA VERGİSİ SORUNSALI

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Türk vergi sisteminde vergiye tabi gelirin yıllık olması ilkesi esas alınmıştır. Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetleri, birden fazla takvim yılına sirayet eden işler olması nedeniyle muhasebe ilkeleri ve vergi mevzuatı bakımından geçerli olan dönemsellik kavramının bir istisnasını oluşturmaktadır. Bu işlerde mali kar, işin bittiği dönem tespit edilir. İşin bitim tarihi ve sözleşme hükümleri dikkate alınarak vergi rejimi içinde yer alan uygulamalar yerine getirilir. Ekonomiye olumsuz etkileri göz ardı edilemeyecek ihtilafları önleme amacı ile ilgili olarak, kanun koyucunun çalışmamıza konu olan bir düzenlemesi de 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun›un ilgili hükmüdür. Düzenleme, ihalenin feshi ile damga vergisinde iadeyi mümkün kılmış ancak ihtilaf konusu olan ve yoruma açık olduğu düşünülen hususlar barındırmaktadır. Bu çalışmada; “İhale kararına imzası olmayan yüklenici için mükellefiyet doğar mı?”, “Vergilendirmeye konu işlemi doğuran hukuki olay ortadan kalktığında ihale kararına istinaden ödenen karar pulu ile sözleşmede imza atılmasına bağlı damga vergisi aynı hükme mi tabidir?” soruları çerçevesinde yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerine ilişkin vergi rejimi değerlendirilmektedir. Çalışmada çeşitli idari ve yargı kararları ile mahkeme kararı örnek vaka olarak paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri, Hak Ediş, Vergi Tevkifatı, Damga Vergisi, Vergi Yargılama Hukuku.

Jel Sınıflandırması: M41, H20, H29, K34.

THE TAXATION OF LONG TERM CONSTRUCTON AND CONTRACTING WORKS AND THE STAMP DUTY PROBLEM FROM THE POINT OF TAXATION

ABSTRACT

In the Turkish Tax system, the principle of annual taxable income is taken as a bases. Due to being subject to more than one calendar year, the construction and repair works that are spread to the years constitute an exception to the concept of periodicity which is valid in terms of accounting principles and tax legislation. The taxable profit is determined at the date of completion. The tax regime practices are implemented according to the clauses of the contractual agreement and the date of construction completion. Concerning with the aim of preventing the disputes which have unignorable negative impacts on the economy, the legislator’s regulation which is also the subject of our research, is the relevant provision of the Amendment of Certain Laws for the Improvement of the Investment Environment (Law No.6728) The regulation enabled the return of the stamp tax with the termination of tender. However, it includes articles subject to disputes and open to interpretation. In this research, within the frame of questions as “Are there any liabilities for the contractor who does not have signature on the tender awards?”, “In case of disappearance of the legal event that leads to taxable transaction, do the award stamp paid for tender decision and stamp duty paid for contract are subject to the same provision?”, the tax regime related to construction undertaking works is being evaluated. Various administrative, judicial and court decisions are shared within research.

Keywords: The Long-term Construction and Repair Works, Progress Payment, Tax Witholding, Stamp Duty, Tax Procedure Law.

Jel Classification: M41, H20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!