TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİLEMEDE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi incelemesi neticesinde tarh edilecek vergilere açılacak dava neticesinde gecikme faizi hesaplanmaktadır. İdari ve yargısal süreçlerden kaynaklı geçen süre için hesaplanacak gecikme faizinin mükellefin kusuru ile bağlantılı olmamasından ötürü uygulamanın farklılaştırılmasının gerektiği düşünülmektedir. Aksi takdirde vergi inceleme oranları, vergi incelemesi ile yargıda geçen süreler dikkate alındığında eşit ve adil bir vergileme ilkesinden sapma söz konusu olacaktır. Bu çalışmamızda bunun adil olup olmadığı tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi İncelemesi, Vergi Yargılaması, Gecikme Faizi

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

DELAY INTEREST IN TAXATION

ABSTRACT

As a result of the tax inspection in the Tax Procedures Law No. 213, the interest on the future tax is calculated as a result of the litigation. The delay interest in taxation to be calculated for the period due to administrative and judicial processes is not related to the taxpayer’s fault. For this reason, it is thought that the application should be differentiated. Otherwise, taking into consideration the tax investigation rates, tax examination and the time period in the judiciary, there will be a deviation from the principle of equal and fair taxation. In this study, we try to discuss whether this is fair or not.

Keywords: Tax Investigation, Tax Judgment, Delay Interest

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!