TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİLENDİRME YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI VE ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME: ABD – TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasındaki ticaret hacminin artması nedeni ile ülkelerin vergilendirme yetkileri de çakışmaktadır. Söz konusu çakışma sonucunda küresel bir mali sorun olan uluslararası çifte vergilendirme hususu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, çalışmada uluslararası çifte vergilendirme ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve ABD ile Türkiye’nin durumu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Çifte Vergilendirme, Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılması, BM Modeli, OECD Modeli, ABD Modeli.

Jel Sınıflandırması: K34, K39.

LIMITATION OF TAXATION POWERTY AND INTERNATIONAL DOUBLE TAXATION: COMPARISON OF USA AND TURKEY

ABSTRACT

Due to increase in trade volume between countries with the globalization process, the taxation powers of the countries coincide. As a result of this conflict, the issue of international double taxation that is a global financial problem, comes to be agenda. In this context, the work being examined in a detailed manner the international double taxation and evaluated Turkey status with the USA.

Keywords: International Double Taxation, Limitation of Taxation Powerty, BM Model, OECD Model, ABD Model.

Jel Classification: K34, K39.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!

YORUMLAR

  • Derginizin eylül sayısında çift isimli çalışmamızızn basılması gerekirken tek isimli basılmış Gözüküyor. Tam metini göremiyorum. Acaba makalenin içindemi çift isim gözüküyor. Tezden çıkan çalışma sıkıntı olur. Dipnottada belirtilmesi gerekiyor.Kısa zamanda bilgilendirseniz sevinirim.

    gökçe maraş

Daha Fazla