TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI SERMAYE İÇİN YENİ BİR TEŞVİK MÜESSESESİ: TEK ORTAKLI ÇOK ULUSLU ANONİM ŞİRKETLER

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

6102 sayılı T.T.K. ile ticaret hayatımıza yeni bir kavram olarak “Tek Kişilik Anonim Şirket” kavramı girmiştir. Tek ortaklı anonim şirket kuruluşu T.T.K.’nun 338’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu kavramın ticaret hayatımıza girmesi en çok yabancı sermayenin ilgisini çekmiştir. T.T.K.’nun 338’inci maddesi ile tek ortaklı anonim şirket kurulmasının mümkün hâle gelmesi ile birlikte büyük sermaye sahibi yabancı gerçek ve tüzel kişiler yanlarına başkaca bir ortak almadan bir anonim şirket kurmak ve bu şirketi halka açık bir şirket haline getirme imkânına kavuşmuştur. Bu gelişme özellikle Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen çok uluslu şirketler açısından önemlidir. Bu yazımızın konusunu T.T.K.’nun 338’inci maddesi kapsamında Türkiye’de tek ortaklı anonim şirket kurulması ve faaliyetlerine ilişkin temel esaslar oluşturacaktır. Bu makalemizde ayrıca yabancı sermayenin Türkiye’deki yatırımlarını artırmak bakımından tek ortaklı anonim şirket kuruluşunun fayda ve bir takım sakıncaları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Sermaye, Çok Uluslu Şirketler, Yabancı Şirketler, Yabancı Yatırımcılar, İşletmeci Vakıflar, Yönetim Hukuku.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

A NEW INCENTIVE INSTITUTION FOR FOREIGN CAPITAL: SINGLE PARTNER AND MULTINATIONAL COMPANY

ABSTRACT

With the Turkish Commercial Code no. 6102, the concept of One-Person Joint Stock Company gir has entered our business life as a new concept. The establishment of a single joint stock company is regulated in article 338 of TCC. The introduction of this concept into our business life attracted the attention of foreign capital. With the 338th article of TCC, it became possible to establish a joint-stock company with the possibility of establishing a joint-stock company and making it a public company without acquiring any other partner. This development is especially important for multinational companies that want to operate in Turkey. This article covered the subject of 338th of TCC agent will form the basis of the principles regarding the single-partner joint stock company established and operating in Turkey. In this article, we will also focus on the establishment of joint-stock company is the only partner benefits and drawbacks of a team to increase their investments in Turkey in terms of foreign capital.

Keywords: Foreign Capital, Multinational Companies, Foreign Companies, Foreign Investors, Business Foundations, Management Law.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!