TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DEKİ İŞTİRAK VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARINDA GÖREVLENDİRDİĞİ YABANCI KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Çok uluslu şirketlerin çeşitli sebeplerle iştirak veya bağlı ortaklıklarında, statü olarak ana merkeze bağlı yabancı ülke mukimi gerçek kişileri istihdam ettikleri görülmektedir. Ülkemizde de bu yapıda olan şirketlerin bünyelerinde şirkete herhangi bir iş akdiyle bağlı olmaksızın görevlendirilen kişilerin Türkiye’de vergilendirilmesinde tereddütler oluşmaktadır. Türkiye’de yerleşik şirketin emir ve talimatı altında çalışan ve Türkiye’de yerleşik şirkete bağlı hizmet ifa eden yabancı kişilerin vergilendirilmesi hususundaki yaklaşımlar önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, Serbest Meslek Kazancı, Ücret İstisnası, Özelge, Çifte Vergilendirme, Ana Merkez, Yabancı Kişi, İştirak, Bağlı Ortaklık.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34.

TAXATION OF FOREIGN PEOPLE TO BE EMPLOYED ITS SHARE OR ITS SUBSIDIARIES IN TURKEY BY RESIDENTIAL COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES

ABSTRACT

It is seen that multinational companies employ real persons resident in foreign countries affiliated to the headquarters as their status in their affiliates or subsidiaries for various reasons. In our country, the person appointed to be bound by any employment contract with the company in the companies’ hesitation that this structure is composed of the taxation in Turkey. Turkey-resident employees under the company’s orders and instructions and approaches in established companies due to matters of taxation of foreign persons who perform services in Turkey is of great importance.

Keywords: Wage, Self-Employed Earnings, Wage Exemption, Private Ruling, Double Taxation, Head Office, Foreign Person, Affiliate, Subsidiary.

Jel Classification: H20, H24, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!