TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YABANCILARA KONUT VEYA İŞ YERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV Kanunu’nun 13/i bendi uyarınca KDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu istisna hükmünün getiriliş amacı gayrimenkul sektörünün teşvik edilmesi ve ülkemize döviz girişinin arttırılması olup, genel olarak satış istatistiklerine bakıldığında yabancılara yapılan satışların yükseldiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konut, İşyeri, KDV, İstisna, Yabancı

Jel Sınıflandırması: E62, H20, K34

VAT (VALUE ADDED TAX) EXCEPTION FOR DELIVERY OF RESIDENCE OR WORKING PLACE

ABSTRACT

In accordance with the article 13/i of VAT (Value Added Tax) law; residence or working place deliveries are exempted from VAT in these conditions. Exception will be applied in the first delivery of buildings built as residential or working place and sale price in foreign currency should be brought to Turkey. Except for those specified in paragraph 2 of the first paragraph of Article 3 of the Income Tax Law, residence or working place should be delivered to the Turkish citizens living abroad for more than six months, non-resident foreign real persons in Turkey or companies that are not legal and business center in Turkey. Promoting the real estate industry and increasing foreign currency inflow to our country are the purposes of the exception clause. Looking at sales statistics, it is seen that sales to foreigners have increased in general.

Keywords: Residence, Working Place, VAT, Exception, Foreigner

Jel Classification: E62, H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!