TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2019/1792

Karar No: 2020/282

İstemin Konusu: ... Vergi Mahkemesinin, ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı ısrar kararının gecikme faizlerinin kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı tarafından, hakkında sahte fatura düzenlediği yolunda vergi tekniği raporu bulunan ... Şirketinin düzenledigi faturaları kayıtlarına intikal ettirmesi nedeniyle yapılan incelemenin tamamlanmasından önce bu mükellefe ait faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimlerden çıkarılması suretiyle ihtirazi kayıtla verilen d&uum

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!