TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YEMEK KARTLARININ AMACI DIŞINDA KULLANILMASI: MARKET HARCAMALARI

Temmuz 2018 Sayı 358

ÖZET

Yemek kartı/çeki sistemi bir çeşit ödeme yöntemi olup, piyasada yemek kartı, yemek çeki, yemek kuponu vb. isimlerle anılmaktadır. Yemek kartları, işverenlerin çalışanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bu kartı çıkartan organizatör firmalardan alıp verdikleri ve anlaşmalı yemek sağlayıcı (restoran, cafe, vb) nezdinde kullanılabilen ödeme araçlarıdır. Yemek kartları sisteminde çek, kupon gibi kağıt uygulamaların yanında akıllı kart gibi elektronik formlarda kullanılabilmektedir. Yemek kartlarının ülkemizde uygulamasının kaynağını ücretlerde gelir vergisi istisnasını düzenleyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8. fıkrasındaki hükümler oluşturmaktadır. Bu düzenleme ile işverenlerin yemek verme hizmetini sağlayan mükellefler vasıtasıyla çalışanlarına işyeri dışında sağlayacağı günlük belirlenen tutarı aşmayan yemek bedelleri ücretten istisna edilmiştir. Bu düzenlemeye istinaden ülkemizde uygulamaya başlayan ve gittikçe yaygınlaşan yemek kartı sistemi çalışanlara, işverene, yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalara, yemek kartı sağlayıcı firmalara ve nihai olarak gelir toplayan devlete pek çok yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde yemek kartlarının mali mevzuatta belirtilen/öngörülen usul ve amacın dışında kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı sorunlar vardır. Bu kapsamda yemek kartlarının nakit aracına dönüştürülmesi veya yemek dışında market harcamalarında kullanılması gibi planlanan amacın dışına çıkmasının sistemin paydaşlara olan etkisi ile ortaya çıkması muhtemel sorunların vergi mevzuatı açısından çözümüne yönelik önerilerimiz makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yemek Kartları, Ücret İstisnası, Market Harcamaları.

Jel Sınıflandırması: H23, H24, H26.

MEAL CARDS USE OUT OF PURPOSE: MARKET EXPENDITURES

ABSTRACT

The meal card / withdrawal system is a kind of payment method and is known as a meal card, food stamp, meal coupon etc. on the market. Meal cards are payment instruments that can be used by contracted foodservice providers (restaurants, cafes, etc.), which are received by the organizer companies that issue this card to meet the food needs of employers’ employees. Meal cards can be used in electronic forms such as smart cards as well as paper applications such as checks, coupons in the system. The source of the application of meal cards in our country constitutes the provisions of clause 8 of Article 23 of Income Tax Law No. 193 which regulates the exemption of income tax on fees. With this arrangement, employers are exempted from paying food prices that do not exceed the daily amount set out by the employers through their taxpayers who provide meal service. The meal card system, which started to be used in our country in order to make this arrangement, has a lot of benefits to the employees, the employer, the companies operating in the food sector, the meal card provider and ultimately the state collecting income. However, there are some problems that arise from the use of meal cards in our country outside of the procedures and purposes specified in the financial legislation. In this context, it is a matter of studying our suggestions for solution of possible problems that may arise due to the effect of the system on the stakeholders in terms of tax legislation, such as the fact that meal cards are converted into cash instruments or that they are not used for food expenses other than meals.

Keywords: Meal Cards, Fee Exemption, Market Expenditures.

Jel Classification: H23, H24, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!