TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ GVK’DA TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASININ ARTI VE EKSİLERİ

Kasım 2013 Sayı 302

ÖZET

Temel amacı işletmelerin aktiflerinde uzun süre tutulan kıymetlerin elden çıkarılması esnasında oluşan fiktif karların vergilendirilmemesi olan taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazançları istisnası uygulaması KVK’nın 5/1-e maddesinde düzenlenerek sadece kurumlar vergisi mükelleflerine bu istisna hakkı verilmiştir. TBMM’ye sunulan ve yılsonu itibariyle çıkarılması öngörülen yeni “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı”nda da söz konusu istisnaya yer verilmekte olup, istisna; kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında gelir vergisi mükellefleri için de öngörülmektedir. Ancak, tasarının ilgili maddesinde istisnanın sınırı konusunda mevcut istisna oranına göre sınırlama da öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, KVK 5/1-e, Taşınmaz Satış Kazancı, İstisna

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

PROS AND CONS OF IMMOVABLE AND AFFILIATE SHARE SALES REVENUE EXCEPTION IN THE NEW INCOME TAX LAW

ABSTRACT

The practice of immovable and affiliate share sales revenue exception whose basic purpose is not taxing the fictive profits that accrue in sales of securities which have been held for a long time in the assets of businesses is regulated in article 5/1-e of the Corporate Tax Law and this exception right was only given to corporate taxpayers. The exception in question is also included in the Income Tax Draft Law which was submitted to the TGNA and which is proposed to be passed at the end of the year, and the exception is proposed to be applied to income taxpayers as well as corporate taxpayers. However, a restriction according to the current exception rate regarding the limit of the exception is also envisaged in the related article of the draft.

Keywords: New Income Tax Draft Law, Corporate Tax Law 5/1-e, Immovable Sales Revenue, Exception

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!