TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YRD. DOÇ. DR. A. BUMİN DOĞRUSÖZ

YENİ TİCARET KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, SORUNLAR VE VERGİSEL SONUÇLARI

Ocak 2012 Sayı 280

ÖZET

Bu makalede 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerde yürütme organını oluşturan yönetim kurulunun oluşmasına ilişkin düzenlemeleri, öngörülen yenilikleri ile incelenmiş, bu konuda doğması olası sorunlar irdelenerek bu konulardaki önerilerimiz açıklanmıştır. Makalede ayrıca anılan düzenlemelerin vergi uygulamalarında yaratacağı etkilere de değinilmiştir. Makalede son olarak halen yürürlükteki Kanundan yeni kanuna geçiş süreci de irdeleme konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, yönetim kurulu.

Jel Sınıflandırması:

ORGANIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, PROBLEMS AND TAXATIONAL RESULTS IN THE NEW COMMERCIAL CODE

ABSTRACT

In this article, the regulations of the Turkish Commercial Code to be effective as of 01/07/2012 regarding the organization of the board of directors which is the executive organ in the joint stock companies and the anticipated innovations have been reviewed, possible problems to occur with this issue and our suggestions regarding such issue have been explained. Besides, the effects of such regulations on the taxation practice have also been specified in the article. Finally, transition period from the current Code to the new Code has been examined in the article.

Keywords: Joint stock company, board of directors

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!