TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YERLİ OTOMOBİLE İLİŞKİN VERGİSEL TEŞVİKLER

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) tarafından Bursa ilinde yapılması kararlaştırılan elektrikli otomobil üretim tesisi projesine yönelik 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı1 ile pek çok alanda desteklere yer verilmiş olup bunlara ilişkin çeşitli vergi kanunlarına atıflar yapılmıştır. Vergisel anlamda; kurumlar vergisi oranında indirim, katma değer vergisi istisnası, gelir vergisi stopaj ve sigorta primi desteği gibi önem arz eden teşviklere değinilmiştir. 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobil projesini desteklemek üzere sağlanan vergisel ve diğer teşviklerin genel hatları çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Teşvikleri, Vergi, Elektrikli Yerli Otomobil.

Jel Sınıflandırması: H20, K34

TAXIC INCENTIVES RELATED TO DOMESTIC CARS

ABSTRACT

Turkey’s Automobile Industry and Trade Enterprise Group Inc. With the President’s Decision No. 1945 regarding the electric car production facility project, which was decided to be built in Bursa, by TOGG, support was provided in many fields and references were made to various tax laws. In the tax sense; Important incentives such as corporate tax rate reduction, value added tax exemption, income tax withholding and insurance premium support were mentioned. The general lines of tax and other incentives provided to support the domestic automobile project with the President Decision No. 1945 constitute the subject of our study.

Keywords:

Jel Classification: H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!