TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLARA SÂRİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE MÜŞTEREK GİDER DAĞITIMI

Mayıs 2017 Sayı 344

ÖZET

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 43’üncü maddesinde, yıllara sari inşaat ve onarım işi ile madde kapsamına girmeyen işlerin birlikte icra edilmesi halinde müşterek genel giderlerin dağıtımının; bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde yapılacağı belirtilmiştir. Yıllara sari inşaat ve onarım işiyle iştigal eden mükelleflerce bu biçimde dağıtıma tabi tutulacak müşterek genel giderlerin kapsamı belirlenirken her bir iş bazında maliyet ve genel gider unsurlarının çerçevesi sağlıklı olarak çizilmelidir. Bu yazımızda, bir hesap dönemi/takvim yılı içerisinde bu kapsamda yapılan harcamaların, (maliyet ve genel gider ayrımından yola çıkarak) yıllara sari inşaat ve onarım işi ile ilişkilendirilecek kısmının doğru olarak saptanmasına yönelik açıklamalarda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Müşterek genel giderler, yıllara sari inşaat ve onarım işi, hesap dönemi, gider dağıtımı.

Jel Sınıflandırması: D24, H20

THE DISTRIBUTION OF JOINT EXPENDITURES FOR CONTRACT PROGRESS

ABSTRACT

In the 43rd Article of Income Tax Law No. 193, distribution of joint general expenses in the case of construction and repair works spread for years and works not covered by the article are performed together, it is stated that the expenditures related to these works and the sales and revenue amounts of other works (adjusted amounts in inflation adjustment periods) will be made within the relative proportions. For the taxpayers engaged in contract progress, the scope of the common overheads to be distributed in this way is determined, and the scope of the cost and overhead elements in each business bases should be drawn in a proper way. In this article, statements will be made about proper identification of the portion of the fiscal term expenditures involved with contract progress (by employing the distinction of cost and overheads).

Keywords: Joint general expenditures, contract progress, fiscal period, distribution of expenses

Jel Classification: D24, H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!