TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLARA SİRAYET EDEN İNŞAAT İŞLERİ ÖZELİNDE KUR FARKLARI

Mayıs 2017 Sayı 344

ÖZET

Türk vergi kanunlarında kur farklarının vergilendirmesi konusunda açık hükümler bulunmaması konu ile ilgili literatürde birbirinden farklı teorilere ve farklı yönde birçok yargı kararının bulunmasına yol açmıştır. Yıllara sirayet eden inşaat taahhüt işlerinin kendine has vergilendirme rejimi bu hususu daha tartışmalı hale getirmektedir. Kur farklarının vergilendirilmesi ile ilgili mali idarenin görüşlerine aksi yönde birçok yargı kararı bulunmasına rağmen idare uygulamaya muktezalarıyla yön verme gayretine devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yıllara yaygın inşaat işleri, kur farkı, hakediş ödemesi, değerleme.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34, L74

EXCHANGE DIFFERENCES IN CONTRACT PROGRESS

ABSTRACT

The absence of clear provisions on the taxation of exchange rate differences in Turkish tax laws has led to a number of different judgments and different theories in the related literature. The inherent taxation regime of the contract progress makes this situation more controversial. Despite the fact that there are many judicial decisions on the contrary to the views of the public finance administration regarding the taxation of exchange differences, the administration continues to make efforts to direct the implementation by advance rulings.

Keywords: Contract progress, exchange rate gain, exchange rate loss, progress payment, valuation.

Jel Classification: H20, H29, K34, L74

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!