TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE HER BİR İŞ İÇİN AYRI YER TESLİMİ VE GEÇİCİ KABULÜN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ HALLERDE VERGİ TEVKİFATI

Mayıs 2017 Sayı 344

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi uyarınca, yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında yapılacak her bir iş için ayrı ayrı yer teslimi ve geçici kabul öngörülmesi halinde söz konusu her bir işin, niteliğine, ticari, teknik icaplarına göre, işin bütününden ayrı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı hallerde, iş aynı başladığı takvim yılı içerisinde başlamış ve tamamlanmış olsa dahi, bağlı veya devamı niteliğinde olduğu yıllara sari inşaat işi kapsamında yapılacak hakkediş ödemeleri üzerinden KVK ve GVK hükümlerince tevkifat yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, bahsi geçen işlerin başlandığı yıl içinde tamamlanması, birbirinin devamı niteliğinde olmaması ve iki işin birlikte değerlendirilmemesi, her bir iş için ayrı ayrı sözleşme düzenlenmiş olması şartlarının tamamının varlığı halinde, tevkifat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yıllara sâri inşaat, onarım, yapım işi, vergi tevkifatı

Jel Sınıflandırması: H22, H29, L74

TAX WITHHOLDING FOR CONTRACT PROGRESS IN CASE OF REQUIREMENT OF SEPERATE LAND DELIVERY AND TEMPORARY ADMISSION FOR EACH CONTRACT

ABSTRACT

According to the Article 42nd of the Income Tax Law, in the case of separate land delivery and temporary admission for each work and each project cannot be separately identified from the entire project, even if the project was accomplished at the year of commencement, tax deductions should be made from progress payments related to the works in progress. However, withholding liability will not arise if the completed works are completed within the year in which they are commenced, that they are not continuing, that the two jobs are not evaluated together, and if a separate contract for each job is arranged.

Keywords: Contract progress, repair, construction, tax withholding

Jel Classification: H22, H29, L74

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!