Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  
Makaleyi okumak için Giriş yapmalı veya abone olmalısınız!

Abdülkerim ÜÇOK

Stj. Gelirler Kontrolörü

 

 

Soru: 1

Gaziantep’te toptan mal alım ve satım işi ile uğraşan gelir vergisi mükellefiyim. Yıllardır ticari ilişkiler içinde bulunduğum Musap Bahtiyar 05.06.2008 tarihinde benden 100.000.-YTL bedelli mal talebinde bulundu. Fakat o tarihte talep edilen malın yalnız 50.000.-YTL’lik kısmı elimde mevcut olduğundan, Musap Bahtiyara 06.06.2008 tarihinde talep edilen malın 50.000.-YTL’lik kısmını 100.000.-YTL bedelli fatura tanzim ederek teslim ettim. Talep Edilen malın geri kalan kısmını ise 31.12.2008 tarihinde tedarik ettim fakat müşteriye teslimi 2009 takvim yılında gerçekleştirdim. Bu satış dolayısıyla 2008 takvim yılında gelir vergisi açısından hasılata dahil etmem gereken tutar nedir? KDV açısından bu olayda yükümlülüklerim nelerdir? 2008 takvim yılında yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

 

 

CEVAP 1:

 

i – Gelir Vergisi Kanunu açısından;

 

Vergiyi doğuran olay, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesinde; “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” şeklinde ifade edilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 39’uncu maddesinde, işletme hesabı esasında ticari kazancın tespitinde tahakkuk esasının dikkate alınacağı belirtilmiş ancak bilanço esasında ticari kazancın tespitini düzenleyen mezkur kanun’un 38’inci maddesinde ise, kazancın tespitinin ne şekilde yapılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte öz kaynak kıyaslaması ve Vergi Usul Kanunu’nda yer alan değerleme hükümlerinin varlığı, bilanço usulünde de ticari kazancın tahakkuk esasına göre tespit edileceğini göstermektedir.

 

Danıştay’ın vermiş olduğu muhtelif kararlarında da, Türk Vergi Sisteminde ticari kazançta elde etme, tahakkuk esasına bağlanmıştır. Tahakkuk esasının ne olduğunun tanımlanmamış olmasına rağmen, genel kabul görmüş tanımı ile tahakkuk esası; “gelir veya giderin mahiyet veya tutar itibariyle kesinleşmesidir”.

 

Tahakkuk esasına göre belirlenen gelir ve giderlerin yalnızca cari döneme ait kısmı, aynı döneme ilişkin ticari kazancının tespitinde gelir yada gider olarak dikkate alınabilir. Bu durum dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. Ayrıca dönem kazancının tespitinde gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat ve karların, aynı döneme ait olan ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili maliyet, gider ve zararla karşılaştırılması esastır.

 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde soruya yanıt verecek olursak; 2008 yılı içinde her ne kadar 100.000.-YTL tutarında fatura düzenlenmiş olsa da, müşteriye yapılan teslim bedeli 50.000.-YTL’ dir. Dolayısıyla mahiyet itibari ile kesinleşen tutar da 50.000.-YTL olup tahakkuk eden bu tutarın gelir hesaplarında izlenmesi gerekmekte, diğer 50.000.-YTL tutarın ise gerçekleştiği yılda gelir yazılması ve 2008 yılı içinde “480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.

 

Faturanın tamamının 2008 takvim yılında kesilmiş olması, ticari kazanca fatura bedelinin tamamını dâhil etmemizi gerektirmemektedir.

 

 

ii – Katma Değer Vergisi Kanunu açısından;

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde “Vergiyi Doğuran Olay” düzenlenmiş ve aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

 

 Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

…&he

Makaleyi okumak için Giriş yapmalı veya abone olmalısınız!
 

Yorumlar


Bu makaleye henüz yorum yapılmadı.

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Kullanmış olduğunuz şifrenin yenilenmesi için kullanıcı adınızı (e-posta adresinizi) yazarak "Gönder" butonuna tıklayınız,
sistem tarafından oluşturulacak yeni şifreniz e-posta adresinize bildirilecektir.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Kullanıcı Adınızı (e-posta adresinizi) Yazın.
 
 

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (28.11.2015) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi