Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  
Makaleyi okumak için Giriş yapmalı veya abone olmalısınız!

İDAREDEN GÖRÜŞ TALEBİNDE BULUNULMASI VE İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 

 

Abdülkerim ÜÇOK

Stj. Gelirler Kontrolörü

 

 

I. GİRİŞ

Tüm çağdaş vergi sistemlerinde olduğu gibi Türk vergilendirme rejiminde de beyan usulü esastır. Mükelleflerin kendi vergi matrahlarını en doğru olarak herkesten daha iyi bileceği düşüncesinden hareketle beyan üzerine tarh olunan gelir, kurum, katma değer vergileri gibi pek çok vergi, mükelleflerin beyanları üzerine ilgili oldukları vergi daireleri tarafından tahakkuk ettirilmektedir.

Mükelleflerin kendi beyanlarının yanlış olmayacağı düşüncesinden dolayı mükelleflerin vermiş oldukları beyannamelere göre tahakkuk ettirilen vergiye istinaden dava açılamayacağı Vergi Usul Kanunu’nun 378’inci maddesinde belirtilmiştir. Ancak bazı durumlarda mükellefler ile vergi idaresi arasında mükelleflerin beyan edecekleri vergi matrahlarını ve dolayısıyla ödenecek vergi tutarlarını etkileyecek hususlar hakkında yorum farklılıkları oluşabilmektedir. Bununla beraber, beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler açısından ilgili yasalarında her bir verginin beyan ve ödeme süreleri belirtilmekte olup, mükellefler bu süreler içerisinde vergilerini beyan edip ödemektedirler. Aksi durumda ise mükellefler ödenmesi gereken verginin geç tahakkuk ettirilmesi dolayısıyla vergi ziyaı cezasına muhatap kalabilmektedirler.

Mükelleflerin vergi matrahlarını etkileyen hususlar hakkında idare ile aralarında görüş faklılıkları bulunması ve vergi ödevlerinin de ilgili oldukları kanunlarında belirtilen kanuni süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekliliğinden hareketle; mükellefler idareden görüş talebinde bulunmak ya da ihtirazi kayıtla beyanname vermek suretiyle vergisel yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. Makalenin izleyen bölümlerinde mükelleflerin idare ile yorum farklılığı içinde bulunması halinde idareden görüş talebinde bulunması ve ihtirazi kayıtla beyanname vermesi durumları üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

II. MÜKELLEFİN İDAREDEN GÖRÜŞ TALEP ETMESİ

Mükellefler, vergi uygulamaları hakkında şüpheli ve tereddüde yol açan hususlar hakkında idareden görüş talebinde bulunabilirler. V.U.K.’un 413. maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır.

Mükellefler, Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler.

Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı (4962 sayılı Kanunun 17/A-b maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetindedirler.

Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmez.

Uygulamada özelge ya da mukteza olarak tanımlanan idarenin mükellefe tereddüt konusu olay hakkında görüş bildirmesi ve bu görüşe göre hareket eden mükelleflerin yapmış oldukları işlemler cezayı gerektirse bile mükelleflere vergi ziyaı cezası uygulanamayacağı V.U.K.’nun 369 ve 413’üncü maddesi gereğidir.

İlke olarak özelgeler, mükellefin başvurusu üzerine açıklanan idari anlayışı veya görüşü ifade ettiğinden yargı mercileri açısından bağlayıcı bir güce sahip değildir. Özelgelerin mükellefler açısından da bağlayıcılığı yoktur. Ancak uygulamada mükellefler genellikle aldıkları özelgeler doğrultusunda hareket etmektedirler. Özelgede belirtilen görüşe katılmayan mükelleflerin kendi görüşleri doğrultusunda hareket etmeleri ve vergi idaresinin eleştiri riskini almaları mümkün olduğu gibi, idari görüşe katılmamakla birlikte idarenin verdiği görüş doğrultusunda hareket edip, ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak dava açma yoluna gitmeleri de mümkündür.1

Diğer taraftan, mükelleflere verilen özelgelerin vergi inceleme elemanları açısından ise bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Şöyle ki, idarenin görüşü doğrultusunda hareket eden ve vergi inceleme elemanı tarafından da

Makaleyi okumak için Giriş yapmalı veya abone olmalısınız!
 

Yorumlar


Bu makaleye henüz yorum yapılmadı.

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Kullanmış olduğunuz şifrenin yenilenmesi için kullanıcı adınızı (e-posta adresinizi) yazarak "Gönder" butonuna tıklayınız,
sistem tarafından oluşturulacak yeni şifreniz e-posta adresinize bildirilecektir.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Kullanıcı Adınızı (e-posta adresinizi) Yazın.
 
 

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (25.11.2015) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi