Anasayfa
Kullanıcı Adı:
Şifre:
  
  

Özel Usulsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük Cezası (VUK 353'üncü Maddesi)    2009 2010  2011 2012
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi (V.U.K. Md. 353/1) Belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u
(Her bir belge için asgari ceza tutarı)
(Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza toplamı  2007 yılı için 64.000  YTL’yi 2008 yılı için 68.000 YTL 2009 yılı için 76.000 TL’yi 2010 yılı için 77.000 TL’yi, 2011 yılı için 80.000 TL'yi, 2012 yılı için 88.000 TL’yi geçemez.)

160

160

170

180

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi veya gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi (V.U.K. Md. 353/2) 
(Her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza toplamı her bir tespit için  2007 yılı için 6.400 YTL'yi. 2008 yılı için 6.800 YTL 2009 yılı için 7600 TL'yi , 2010 yılı için 7.700 TL'yi, 2011 yılı için 8.000 TL'yi, 2012 yılı için 8.800 TL'yi ve  bir takvim yılı içinde ise 2007 yılı için 64.000 YTL'yi , 2008 yılı için 68.000 YTL 2009 yılı için 76.000 TL'yi  2010 yılı için 77.000 TL'yi, 2011 yılı için 80.000 TL'yi, 2012 yılı için 88.000 TL'yi geçemez.)

160

160

170

180

Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, işlemlerin günü gününe kaydedilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmemesi halleri ile vergi levhası asma veya bulundurma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları (V.U.K. Md. 353/4)

160

170

170

180

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uyulmaması (V.U.K. Md. 353/6)

3.500

3.500

3.700

4.000

Tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uyulmaması (V.U.K. Md. 353/7)

190

190

200

220

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine (V.U.K. Md. 353/8)
(Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 130.000 TL'yi aşamaz.)

560

570

600

660

Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standartlarda, araçlarla ve zamanlarda yerine getirmeyenlere (V.U.K. Md. 353/9)

760

770

800

880

Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına (V.U.K. Md. 353/10)

560

570

600

660


ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

VUK Mükerrer 355'inci Madde (TL)

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

2007

2008

2009
(31.07.2009'a kadar)

2009
(01.08.2009'dan sonra)

2010

2011

2012

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.390

1.490

1.600

1.000

1.000

1.070

1.170

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

640

680

760

500

500

530

580

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

320

350

250

250

260

280

**01.08.2003 ila 03.08.2004 tarihleri arasında; tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalar kesilir.

**03.08.2004 tarihinden itibaren tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

***01.08.2010 tarihinden itibaren tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflere bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 2010 yılı için 770.000 TL'yi, 2011 yılı için 800.000 TL'yi, 2012 yılı için 880.000 TL'yi geçemez.

Köşe Yazıları

Agah DİKİCİ

17 Eylül günü, Amerikan Gelir İdaresi (IRS), merkezi ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan çokuluslu Amerikan şirketi Coca-Cola’ya, 5 yıl süren vergi incelemesinin neticesini tebliğ etti....

25.10.2015
İ. Hakkı DURA

Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesi vergi incelemesini, amaç ölçütüyle tanımlamıştır. Vergi incelemesinin yapılması nedenini de açıklayan bu betimleme, “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiştir. ...

12.9.2015
Erdoğan ÖCAL

(Teslimi yapan) vergi mükelleflerinin, bedelsiz teslimlerinin gelir ve kurumlar vergileri (kazançtan indirilip indirilemeyecekleri açısından) ile dolaylı vergiler (KDV/ÖTVye tabi olup olmadıkları açısından) karşısındaki durumu, öteden beri tartışılmış ve tartışılmaktadır....

7.1.2015
Korkut ÖZKORKUT

Geçen yıl Vergi Sorunları Dergisinin internet sitesindeki yazılarıma yeniden başlama düşüncesiyle "Nerede Kalmıştık?" başlıklı yazımı kaleme almış ve yeni bir hevesle yazmaya devam etmeyi ummuştum....

27.10.2014
Cahit YERCİ

Katma Değer Vergisi’ni (KDV’yi) ve KDV olarak adlandırılmamakla birlikte KDV’nin ana sistemine göre çalışan dolaylı vergileri (mal ve hizmet vergilerini) uygulayan ülke sayısı günümüzde çok artmıştır....

4.7.2014
N. Semih ÖZ

Bugünlerin güncel konularında biri Twitter’ın vergilendirilmesi. Aslında konu Türkiye’de, temel hak ve özgürlükleri açısından da sorgulanan bir durum. Ancak burada sadece vergi boyutu ele alınacaktır. Twitter’in vergilendirilmesi konusu, temelinde e-ticaretin vergilendirilmesinde yaşanan sorunlarla ilgilidir....

24.4.2014
Halil BAŞAĞAÇ

Bilindiği üzere, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde bağımsız denetim uygulamasında yeni bir aşamaya gelinmesi amaçlanmıştır....

12.11.2013
Ahmet KAVAK

Konuya ilişkin olarak açıklamalarımıza geçmezden önce, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 30.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.7.15.01-11-515-56-77 sayıl özelgeye aynen aşağıda yer vermek suretiyle başlamak istiyorum....

3.7.2013
Mehmet YILDIRIM

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesi ile kamuoyunda varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme yasalaşmıştır....

29.5.2013
Selahattin GÖKMEN

Mevcut vergi sistemimizde gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak üzere iki kanun bulunmaktadır....

29.6.2013

Bizi Takip Edin

Facebook
Youtube

Telefon: 0216 391 99 08 - Faks: 0216 391 30 25

Adres: Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 47 Emlak Kredi İşhanı Kat 3 Daire 160 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Sitemizde yayımlanan tüm içeriğin telif hakları Vergi Sorunları Dergisi'ne ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Sayın Abonemiz,

Kullanmış olduğunuz şifrenin yenilenmesi için kullanıcı adınızı (e-posta adresinizi) yazarak "Gönder" butonuna tıklayınız,
sistem tarafından oluşturulacak yeni şifreniz e-posta adresinize bildirilecektir.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Kullanıcı Adınızı (e-posta adresinizi) Yazın.
 
 

Sayın Abonemiz,

Giriş için kullandığınız Kullanıcı Adı ve Şifre ile şuan bir oturum açık bulunmaktadır.

Aynı Kullanıcı Adı ve Şifre ile birden fazla bilgisayarda oturum açamazsınız.

Kullanıcı Adınız ve Şifrenizin başkaları tarafından izinsiz kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi

Sayın Abonemiz,

Bu gün itibariyle (26.11.2015) abonelik süreniz sona ermiştir.

Aboneliğinizin tekrar başlatılması için Abonelik Formunu doldurunuz.

Detaylı bilgi almak için lütfen destek@vergisorunlari.com adresine başvurunuz veya 0-216-391 99 08 numaralı telefonu arayınız.

Saygılarımızla

Vergi Sorunları Dergisi