TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. BİLLUR YALTI

MÜLKİYET HAKKINA VERGİSEL MÜDAHALEDE KANUNİLİK: İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNİN YENİ KARARLARINDA “ÇELİŞİK MEVZUAT” VE “ÇELİŞİK İÇTİHAT”

Eylül 2011 Sayı 276

ÖZET

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 1 No.lu Protokolünün 1.maddesine göre, mülkiyet hakkına kanunla vergisel müdahale meşrudur. Buradaki kanun kavramının içeriği ve niteliksel unsurları İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin kararları ile şekillenmektedir. Buna göre, mülkiyet hakkına müdahale eden bir iç hukuk kuralının “kanun” mahiyeti belirli, açık, öngörülebilir ve ulaşılabilir olmasına bağlıdır. Bu ölçütler vergisel kurallar için de geçerlidir; fakat İHAM’ın bu konudaki içtihadının sayısı sadece bir dava (Spacek) ile sınırlı olmuş; hatta davada verilen karar yazında eleştiri konusu edilmiştir. Buna karşılık, Mahkemenin yakın tarihli iki kararı (Shchokin ve Serkov) söz konusu durumu değiştirecek mahiyettedir. Bu davalardan biri, hem yatay hem de dikey çatışma halinde olan iç hukuk kurallarının belirliliğe aykırı bulunması ile sonuçlanmıştır. Diğerinde ise, anlam ve kapsamı açık olmayan iç hukuk düzenlemelerinin yarattığı belirsizlik yüzünden, yargı organlarının farklı ve çelişkili yorumda bulunması öngörülebilirliğe aykırı bulunmuştur. Bu makalede söz konusu kararlar değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet hakkı, Verginin kanuniliği, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!