TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ İNCELEMESİ SÜRECİNDE İYİ YÖNETİM HAKKININ GEREKLERİ VE İŞLERLİĞİ

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Çağdaş hukuk devletinin yönetim alanındaki önemli niteliklerinden olan iyi yönetim hakkı, başlıca tarafsızlık, açıklık, ölçülülük, ayrımcılık yasağı, bilgiye erişim hakkı, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, makul sürede karar verme ve kararların gerekçeli olması gibi gerekleri içerir. İyi yönetim hakkı, kamu gücü ayrıcalıkları ile donatılmış olan devlet karşısında görece daha güçsüz konumda bulunan kişilerin hukuki güvencesini oluşturur. Bu güvenceler vergi hukuku uygulamalarında da geçerlidir. İyi yönetim hakkının seçili ilke ve gereklerinin, vergi incelemesi sürecinde de gözetilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, vergi hukukunun teknik bir kurumu olan “vergi incelemesi”nin iyi yönetim hakkı gerekleri ışığında değerlendirilmesini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi incelemesi, iyi yönetim hakkı, vergi yükümlüsünün hakları, hukuk devleti.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

REQUIREMENTS AND FUNCTIONALITY OF THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION DURING TAX AUDITS

ABSTRACT

The right to good administration, which is one of the significant features in the scope of administration field of a contemporary rule of law, particularly requires certain qualities such as impartiality, transparency, proportionality, prohibition of discrimination, right to access information, right to be heard, right of defense, right to a fair trial within reasonable time and justification of decisions. The right to good administration constitutes the legal assurance of individuals who are relatively weak against the state which is equipped with the privileges of the public power. These assurances are also applied to tax law practices. The specific principles and requirements of the right to good administration should also be considered during the tax audits. This study herein assesses “tax audit”, which is a technical tax law institution, under the light of requirements of the right to good administration. Keywords: Tax audit, right to good administration, ta

Keywords: Tax audit, right to good administration, taxpayer rights, rule of law.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!