TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YARARLANILACAK AR-GE İNDİRİMİNDE TÜBİTAK HİBELERİNDE TAHSİL VE TAHAKKUK ESASI

Eylül 2014 Sayı 312

ÖZET

Ar-Ge veya yenilik faaliyeti kapsamında harcamalarda bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerek geçici vergi dönemlerinde gerekse dönem sonunda yararlanabileceği Ar-Ge indirimi tutarının tespiti için Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi/Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi ile 5746 sayılı Kanun hükümleri yönünden bir tercihte bulunması gerekmektedir. Yapılan tercih kapsamında, tercih edilmiş olan Kanuna göre uygulanacak vergisel işlemler ve Ar-Ge indirimine esas tutarın tespiti farklı farklı olacaktır. Tercihini 5746 sayılı Kanun hükümlerini uygulamaktan yana kullanan mükelleflerin Ar-Ge indirimine esas tutarı hesaplamaları açısından bir takım hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Özellikle TÜBİTAK’tan tahsil edilen veya ilerde tahsil edilecek olan hibelerin hangi dönemlerde Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacağı Ar-Ge indirimi tutarının tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 5746 sayılı Kanun hükümlerini uygulayan mükelleflerin dönem sonunda yararlanabileceği Ar-Ge indiriminin hesabında, TÜBİTAK’tan alınan veya alınacak hibeler için tahakkuk veya tahsil esasını nasıl uygulayacağı bu yazının konusunu oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge İndirimi, Ar-Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamındaki Harcamalar, Hibe, Özel Fon, Dönemsel Destek Tutarları, Transfer Ödemesi, Gider Formları

Jel Sınıflandırması: H25, K34, O32

THE PRINCIPLE OF COLLECTION AND ACCRUAL IN TUBITAK GRANTS FOR R&D DISCOUNTS TO BE USED WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NO. 5746

ABSTRACT

A choice must be made between article 89 of the Income Tax Law/article 10 of Corporate Tax Law as well as the provisions of the Law no 5746 for the determination of R&D discount amount from which income or corporate taxpayers who make expenditures within the scope of R&D or innovation may benefit in either temporary tax periods or at the end of the period. Tax-related procedures to be applied according to the Law and the determination of the sum on which R&D discount is based will be different depending on the choice made. Certain issues must be clarified for the taxpayers who choose to apply the provisions of the Law no. 5746 to calculate the amount on which the R&D discount is based. It is especially important for the determination of the R&D discount amount in which periods the grants collected or to be collected in the future from TUBITAK will be considered in the calculation of the R&D discount. Within this framework, in the calculation of the R&D discount from which taxpayers who apply the provisions of the Law no. 5746 benefit at the end of the period, how such taxpayers will apply the principle of accrual or collection will be the subject of this article.

Keywords: R&D Discount, Expenditures Within the Scope of R&D and Innovation Activities, Grant, Special Fund, Periodical Support Amounts, Transfer Payment, Expenditure Forms

Jel Classification: H25, K34, O32

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!