TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BANKA KREDİ ALACAKLARI NEDENİYLE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDE YER ALAN GERİ ALIM (VEFA) HAKKINA İLİŞKİN MADDELERİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kasım 2016 Sayı 338

ÖZET

Bilindiği üzere bankaların işletmelere verdiği krediler nedeniyle kullandığı en yaygın teminat türü işletmelerin sahip olduğu gayrimenkul/gayrimenkullerin ipotek edilmesidir. Bankaların son yıllarda problemli kredilerin tahsili için kullandığı diğer bir yöntem ise; işletmelerin sahip olduğu gayrimenkullerin geri alım hakkı tanınarak kredi alacağı karşılığında satın alınmasıdır. Bu yönteme yönelik olarak düzenlenen sözleşmelerde; bir yandan kredinin geri ödenmesinin temini amacı güdülmekte diğer yandan müşteriye geri alım hakkı tanınarak belirlenen süre içerisinde ve belirlenen tutar karşılığında satın alma hakkı verilmektedir. Bu nedenle, düzenlenen sözleşmelerle ilgili olarak, gerek bankalardan temin edilen kredilerin geri ödenmesine yönelik sözleşme maddelerinin gerekse geri alım hakkını düzenleyen sözleşme maddelerinin Damga Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmesi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kredinin Geri Ödenmesine İlişkin Sözleşmeler, Geri Alım (Vefa) Hakkı, Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Damga Vergisinden İstisnalar

Jel Sınıflandırması: G21, H20, H29, K34

THE REPURCHASE CLAUSES IN THE CONTRACTS SIGNED FOR BANK CREDIT PAYABLES

ABSTRACT

As known, mortgages are the most prevalent lien type the banks asked from customers in return to loans supplied to them. Another way which banks pursue to recollect the non-performing loans is the purchase of the immovables owned by enterprises, by providing right of repurchase. In the contracts issued in this way, in one hand the fulfillment of credit pay-back is aimed, on the other hand repurchase right is entitled to the customer to purchase the immovable over a certain period and amount. Thus, concerning the contracts, the clauses of both repayment and repurchase right should be separately taken into account.

Keywords: Loan pay-back contracts, right of repurchase, taxable event in stamp tax, stamp tax exemptions

Jel Classification: G21, H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!