TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BEPS Projesi Eylem Planı Kapsamında Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu Ve Ülke Bazlı Raporlama

Kasım 2015 Sayı 326

ÖZET

G20 ülkelerinin ortak talebi üzerine 2013 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”) tarafından başlatılan Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı Önleme Projesi olan BEPS ile ilgili olarak Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi paydaşların da çabaları ile 5 Ekim 2015 tarihinde her eylem planı için nihai rapor tamamlanmış ve OECD tarafından yayınlanmıştır. Toplamda 15 eylem planından oluşan BEPS Projesinde, 8, 9, 10 ve 13 numaralı eylem planları doğrudan transfer fiyatlandırması ile ilgilidir. 13. Eylem Planı dahilinde OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi güncellenmiş ve üç aşamalı yaklaşım vergi idareleri ve mükelleflere sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: BEPS, Transfer Fiyatlandırması, dokümantasyon, belgelendirme

Jel Sınıflandırması: H25, H26, F38, K34

Transfer Pricing Documentation And Country-By-Country Reporting Under BEPS Project

ABSTRACT

Final Report on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, which was initiated by G20 countries, has been published by OECD on 5th of October 2015, with the participation and endeavor of stakeholders such as International Monetary Fund, World Bank and United Nations. Among 15 action plans, actions no 8, 9, 10 and 13 are directly related to transfer pricing. OECD Transfer Pricing Guidelines has been revised and three-tiered approach has been introduced to tax administrations and tax payers.

Keywords: BEPS, Transfer pricing, documentation

Jel Classification: H25, H26, F38, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!