TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN DÜZENLENDİĞİ ANDA BELLİ PARA TUTARININ TESPİTİNİN ÖNEMİ

Şubat 2012 Sayı 281

ÖZET

Damga Vergisinin konusuna; “yazılı” olarak düzenlenmiş ve taraflarca “imzalanmış” bulunan sözleşmeler girmektedir. Damga Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi gereği damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kâğıtların nev’i ve mahiyetlerine göre bu kâğıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide ise kâğıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükme bağlandığından kağıtlarda geçen belli para teriminin açıklanması da büyük önem kazanmaktadır. Aynı Kanun’un 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında belli para kavramı tanımlanmıştır. Anılan maddede belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği açıklanmıştır. Sözleşmelerde yer alan damga vergisinin belirlenmesinde sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle sözleşmede yer alan belli para tutarının tespit edilebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sözleşme, Belli Para, Damga Vergisi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

IMPORTANCE OF DETERMINING THE CERTAIN AMOUNT OF MONEY AS OF THE ISSUANCE DATE OF THE AGREEMENT IN TERMS WITH STAMP TAX

ABSTRACT

The agreements concluded “in writing” and “signed” by the parties are included in the subject matter of the Stamp Tax. As, in accordance with the article 10 of the Stamp Tax Law, the stamp tax is collected as a proportional or fixed tax and it has been decided according to the kind or natures of the papers, the certain amount specified on such papers is taken as basis for the proportional tax or the nature of the papers is taken as basis for the fixed tax, the explanation for the term ‘certain amount of money’ on the papers becomes really important. Concept of certain amount of money is identified in the third paragraph of the article 10 of the same Law. It is stated in the aforesaid article that the term certain amount of money means the money included in the papers or the money generated by the numbers written on such papers. The certain amount of money present in the agreement should be detectable as of the conclusion date of the agreement for determining the stamp tax to be levied on agreements.

Keywords: Agreement, Certain Amount of Money, Stamp Tax

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!