TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA “HÜKMÜNDEN YARARLANMA’’ KAVRAMI

Şubat 2012 Sayı 281

ÖZET

Türkiye’de mukim kişilerin, işleriyle ilgili olarak yurtdışında düzenlemiş oldukları sözleşmelerin damga vergisi karşısındaki durumu ilgili yasa maddeleri ve yargı kararları göz önüne alınarak incelendiğinde, genel hatlarıyla Türkiye’deki kuruluşların işleriyle ilgili sözleşmeleri yurtdışında düzenlemelerinin damga vergisi açısından bir önemi bulunmamaktadır. Yurt dışında ya da yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun konusu kapsamında değerlendirilmesi ile bu değerlendirmelerin analizi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hükmünden Yararlanma, İbraz, Resmi Daire.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, K34

CONCEPT OF “BENEFITING FROM THE RELEVANT PROVISION” IN THE STAMP ACT

ABSTRACT

When examined regarding the related law clauses and adjudications, status of the agreements concluded abroad by the real and legal entities resident in Turkey related to their business against the stamp tax is not generally of importance in terms of stamp duty. The subject of this study is to evaluate the documents drawn up abroad or at foreign embassies and consulates in accordance with the subject of the Stamp Act No. 488 and to analyze these evaluations

Keywords: Benefiting from the Relevant Provision, Submission, Government Agency

Jel Classification: H20, H25, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!