TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Elektronik Defter Standardı: XBRL

Temmuz 2015 Sayı 322

ÖZET

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Genel Tebliğe göre, www. edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan defterler yine aynı sitede yayımlanan format ve standartlara uygun olarak tutulacaktır. İlgili internet sitesinde ise yevmiye defteri ve büyük defter için XBRL’in (eXtensible Business Markup Language – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) kullanılması öngörülmüştür. Dünyada muhasebe hileleri ve iflasların ardından geliştirilen ve popülerliği artan XBRL bu makalede incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: XML, XBRL, XBRL GL, e-Defter,

Jel Sınıflandırması: H20, L14, L15, M41

ELECTRONIC BOOK STANDARD: XBRL

ABSTRACT

The compulsory e-bookkeeping are mandated by General Communıque with sequence number one, the Tax Procedures Law, and Turkish Commercial Law. In addition, the means of creating, saving, achiving, and submitting these ledgers electronically is determined. According to the announced notification, the ledgers which were announced on www.edefter.gov.tr website, must be organized according to the formats and standards published on the same website. In addition, XBRL (Extensible Business Markup Language) is proposed by the same website for creating and achiving journals and ledgers electronically. This paper studies XBRL, which was developed to prevent dramatic accounting corruptions experienced all over the world.

Keywords: XML, XBRL, XBRL GL, e-Bookkeeping,

Jel Classification: H20, L14, L15, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!