TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FİNANSAL KİRALAMADA VERGİ AVANTAJLARIYLA SAT-GERİ KİRALA DÖNEMİ

Ekim 2013 Sayı 301

ÖZET

3226 sayılı eski Finansal Kiralama Kanununun 4›üncü maddesindeki sözleşme tanımından farklı olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 18›inci maddesindeki finansal kiralama sözleşmesi tanımına eklenen “bizzat kiracıdan satın aldığı” ibaresi ile sat-geri kirala (sale&leaseback) işlemleri finansal kiralama kapsamına alınmıştır. 12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile finansal kiralama şirketlerince yapılan sat-geri kirala işlemleri taşınmazlarla sınırlı olmak şartıyla katma değer vergisinden ve doğan kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: KDV, Finansal kiralama, sat-geri kirala.

Jel Sınıflandırması: H25, G23, G29

SALE AND LEASEBACK ERA WITH TAX ADVANTAGE IN FINANCIAL LEASING

ABSTRACT

Unlike the contract definition in the article 4 of the former Financial Leasing Law No:3226, sale&leaseback transactions are included in the lease with the additional phrase “personally purchased from lessee” in Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Law No:6361 Article 18. With the “Law Amending Certain Laws and Decrees” No:6495 and date 12/07/2013, sale&leaseback transactions limited to the immovable made by financial leasing companies are exempt from VAT and gains arising from transactions are exempt from corporation tax.

Keywords: VAT, Leasing, sale&leaseback

Jel Classification: H25, G23, G29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!