TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GVK GEÇİCİ 67’NİN LABİRENTİNDE: VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ ÜZERİNE BİR HATIRLATMA

GVK GEÇİCİ 67’NİN LABİRENTİNDE: VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ ÜZERİNE BİR HATIRLATMA

 

 

Prof. Dr. Billur YALTI*

 

 

ÖZET

Bu makalede, tam mükellef kurumların yurt dışında ihraç ettikleri tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak, 29 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan bir dizi Bakanlar Kurulu kararnamesinin anlam ve sonuçları ilkesel düzeyde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel tahvil faizi, Bakanlar Kurulu kararnamesi, Geçici 67 inci madde, Verginin kanuniliği ilkesi.

1. Başlarken: GVK, Geç.67 Labirentinin Kuruluşu

Gelir Vergisi Kanununa eklenmek1 suretiyle 2006 yılından beri uygulanan ve sermaye piyasası gel

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!