TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN 5/1-E İSTİSNASI UYGULAMASINDA İNDİRİLEBİLECEK GİDERLERİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası kapsamında yapılan işlemlerde, aynı maddenin 3’üncü fıkrası nedeniyle indirimi kabul edilmeyen giderin tespitinde istisnaya ilişkin giderin hesaplamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi istisnaya ilişkin gider ifadesidir. İstisna durumunda, giderin doğrudan %75’inin kanunen kabul edilmeyen gider olarak hesaplanması yerine öncelikle istisnaya isabet eden tutarın hesaplanması, daha sonra bu tutarın kurumlar vergisi matrahının tespitinde KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumlar Vergisi, İstisna, İndirilemeyecek Gider, İstisnaya İlişkin Gider, Gayrimenkul , Kanunen Kabul Edilmeyen Gider

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

A NEW PERSPECTİVE TO THE CALCULATİON OF DİSALLOWED DEDUCTİONS İN PRACTİCİNG THE EXCEPTİON OF THE CORPORATE TAX LAW 5/1-E

ABSTRACT

In the determination of disallowed deductions because of the Corporate Tax Law’s 5th clause’s 3rd subsection for the transactions taken place in the scope of the Corporate Tax Law’s 5th clause’s 1st subsection’s (e) bend, one of the points to consider of the calculation of deductions being related to the exceptions is “deductions being related to the exceptions” term. In the case of exceptions, instead of considering 75 percent of all expenses as non-tax-deductible expenses; first of all it is necessary to calculate the expenses matched to the exceptions and then to consider this calculated expense as non-tax-deductible expenses.

Keywords: Corporate Tax, Exception, Disallowed Deduction, Deduction being related to Exception, Realty, Non-Tax-Deductible Expense

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!