TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. BİLLUR YALTI

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA BAĞIMSIZ VE AÇIK EMSAL

Ağustos 2011 Sayı 275

ÖZET

Bu makalede, transfer fiyatlandırması uygulamasında emsalin bağımsızlığı ve açıklığı unsurları ele alınmaktadır. Emsallere uygunluk ilkesi açısından, emsal, ilişkisiz/kontrol dışı kişiler arasındaki emsal işlemlerde uygulanan fiyattır. İlişkili kişiler arasındaki fiyatlar transfer fiyatlandırmasına temel alınamaz. Makalede, konuyla ilgili Genel Tebliğin gayrimaddi haklara ilişkin bölümünde verilen örnek tartışılmaktadır. Diğer yandan, transfer fiyatlandırmasında gizli emsal uygulaması da kabul edilemez. Çalışmada, bağımsız ve açık emsal konusu, OECD transfer fiyatlandırması rehberindeki güncel gelişmeler ışığında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, Emsallere uygunluk ilkesi, Bağımsız emsal, Gizli emsal

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!