TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLARDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA KDV KARGAŞASI

Mayıs 2015 Sayı 320

ÖZET

Günümüzde kullanıldığı halini 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunuyla alan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı bir vergi güvenlik müessesesi olarak düzenlenmiştir. Mükelleflerin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yapılması gereken gelir ve kurumlar vergilerine yönelik düzeltme işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalara Kurumlar Vergisi Kanununda ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Ancak örtülü kazanç dağıtılması durumunda Katma Değer Vergisi açısından düzeltme işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin olarak ne Kurumlar Vergisi Kanununda ne de Katma Değer Vergisi Kanunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durum Katma Değer Vergisi açısından yapılması gereken düzeltme işlemlerinde çeşitli tartışmalara sebebiyet vermektedir. Bu tartışmaların odak noktasını düzeltmeye esas teşkil edecek olan Katma Değer Vergisi matrahının tespiti oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlandırması, İndirilecek KDV, Dağıtılmış Kar Payı, Örtülü Kazanç Dağıtımı

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

VAT CONFLICT IN THE DISTRIBUTION OF CONCEALED GAIN THROUGH TRANSFER PRICING

ABSTRACT

Distribution of Concealed Gain Through Transfer Pricing which has taken its form as it is today with the Corporate Tax Law no. 5520 has been regulated as an institution of tax safety. The detailed explanations regarding the corrections required to be made for the income and corporate taxes upon detecting taxpayers’ distribution of concealed gain through transfer pricing are included in the Corporate Tax Law and the General Communique on the Distribution of Concealed Gain Through Transfer Pricing. However, in case of distribution of concealed gain, no regulation has been included in either the Corporate Tax Law or the Value Added Tax Law regarding how the correction procedures will be carried out in terms of the Value Added Tax. This leads to various discussions in the correction procedures which must be carried out in terms of the Value Added Tax. The focus of these discussions is the determination of the Value Added Tax base which will be taken as a basis for correction.

Keywords: Transfer Pricing, VAT to be reduced, Distributed Profit Share, Distribution of Concealed Gain

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!