TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. M. MEFTUN CANBEK

TÜRKİYE’DE YAPILAN DENİZALTI SONDAJ VE ARAŞTIRMA İŞLERİNDE VERGİLEME

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Deniz kaynakları ve denizaltı kaynaklarının araştırılması, işletilmesine ilişkin hükümler Türk hukukunda özel olarak tanımlanmıştır. Türk Kabotaj Kanunu ve ilgili düzenlemeleri gereğince, deniz ve denizaltı kaynaklarının işletilmesi, araştırılması bazı özel düzenlemelere tabidir. Ancak, Petrol Kanunu ile yapılacak denizaltı petrol arama faaliyetlerinde kabotaj kanununa istisna getiren bir düzenleme kabul edilmiştir. Özel hukuki düzenlemelere tabi olan Türkiye denizleri ve buna bağlı olarak da deniz/denizaltı kaynaklarının işletilmesinde de Türk vergi kanunları yönüyle dikkate alınması gereken özellikli hususlar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Denizleri, Uluslararası Deniz Hukuku, Açık Deniz Sondajı, Denizcilik Vergileri

Jel Sınıflandırması: H20,H25,H29

TAXATION OF SUBMARINE DRILLING AND INVESTIGATION WORKS PERFORMED IN TURKEY

ABSTRACT

Provisions concerning investigation and management of marine resources and submarine resources are defined exclusively in the Turkish law. In accordance with Turkish Cabotage Law and related regulations, management and investigation of marine and submarine resources are subject to a number of special regulations. However, a provision has been accepted with the Petroleum Law which brings an exception to the cabotage law in submarine petroleum searching activities to be performed. There are special issues to be considered in terms of Turkish tax laws regarding Turkish seas and accordingly the management of the marine/submarine resources which are subject to special legal regulations.

Keywords: Turkish Seas, International Maritime Law, Open Sea Drilling, Maritime taxes

Jel Classification: H20,H25,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!