TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ BİR TEŞVİK UNSURU; GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

Yeni yatırım kaynakları yaratmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimi altında girişim sermayesi yatırım ortaklıkları kurulmaktadır. Girişim Sermayesi yatırım ortaklıklarının temel görevi; fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için bu işletmelerin ihtiyaç duyduğu kaynağı sağlamak olarak belirtilebilir. Söz konusu yatırımların teşvik edilmesi sermaye birikimi açısından büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla, bu tür yatırımlar için gerekli kaynakların sağlanması açısından, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına katılım cazip hale getirecek bir takım teşvikler dünyada uygulanmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde de girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına katılımın cazip hale getirilmesi amacıyla, 6322 sayılı Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle girişim sermayesi fonu ayırma hakkı getirilmiştir. 6322 sayılı Kanun ile aynı zamanda girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına yatırım yapacak, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine beyan ettikleri kazançlarının % 10 unu bir fona ayırma ve bu fonun girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına yatırılması halinde, bu tutarların beyanname üzerinde kazançtan indirilmesi hakkı getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girişim Sermayesi Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Kurumlar Vergisi İndirimi

Jel Sınıflandırması: G24, G28

A NEW INCENTIVE FACTOR: VENTURE CAPITAL FUND

ABSTRACT

Venture capital investment trusts are found under the monitoring of the Capital Market Board in order to create new investment funds. Basic function of venture capital investment trusts may be indicated as: investors who have excess funds provide the funds needed for the creation and becoming operational of small and medium scale enterprises that have high potential for growth. Promoting such investments plays a great role in terms of capital accumulation. Therefore, a number of incentives are practiced throughout the world that make participation in such venture capital investment funds and trusts appealing, so that the necessary funds for such investments are provided. In this context, in order to make participation in such venture capital investment funds and trusts appealing also in our country, the right to allocate a venture capital fund has been introduced in the Law no. 6322 with article 325/A that was added to Tax Procedure Law no. 213. In addition, with the Law no. 6322, for income and corporate taxpayers who will invest in venture capital investment funds and trusts and who keep records according to the balance sheet basis; the right to allocate 10% of their earnings they declare to a fund, and in case this fund is deposited at venture capital investment funds and trusts, the right to deduct these amounts from revenues on the statement have been introduced

Keywords: Venture Capital İnvestment Found, Venture Capital İnvestment Trust, Corporate Tax Deduction

Jel Classification: G24, G28

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!