TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YURTDIŞINDA DÜZENLENEN VE İMZALANIP TARANARAK (SCAN EDİLEREK) E-POSTA ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ

Mart 2015 Sayı 318

ÖZET

Gelişen ve değişen ticaret hayatında, ticari iş ve işlemlerdeki süreçler zamanla farklılaşmakta ve vergiye tabi işlemleri vergi kanunları açısından tekrar yorumlamak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Damga vergisi kanunu açısından bu kapsamda değerlendirme yapılacak bir mevzu da elektronik ortamda onaylanan satış sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığıdır. Elektronik imza kapsamında düzenlenen sözleşmeler açısından, bunların damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda kanun maddesindeki açık ifadeden dolayı şüphe yoktur. Ancak herhangi bir e-imza sürecine girmeden, imzalanıp taranarak e-posta aracılığıyla gönderilen ve sözleşmenin diğer tarafından da imzalanıp taranarak tekrar e-posta ile geri gönderilen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı konusu net olarak bilinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Satış Sözleşmesi, E-Posta, Yurtdışında Düzenlenen Sözleşme, Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Hükmünden Yararlanma, Kağıdın Fiziki Mevcudiyeti

Jel Sınıflandırması: H20, H29

STAMP TAX IN AGREEMENTS ISSUED ABROAD AND SENT BY E-MAIL AFTER SIGNING AND SCANNING

ABSTRACT

In the developing and changing business life, the processes in commercial businesses and transactions are differentiated in time and the need arises to reinterpret the transactions subject to tax in terms of tax laws. Another issue to be evaluated within this context in terms of stamp tax is whether electronically approved sales agreements are subject to stampt tax. Within the context of the agreements issued under electronic signature, there is no doubt regarding whether these are subject to stamp tax because of the clear expression in the law article. However, it is not clearly understood whether the agreements sent by e-mail after signing and scanning before entering into an e-signature process and the agreements signed by the other party to the agreement and sent again by e-mail are subject to stamp tax.

Keywords: Sales Agreement, E-Mail, Agreement Issued Abroad, Taxable Event in Stamp Tax, Taking Advantage of the Provision, Physical Existence of the Paper

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!