TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YURTDIŞINDAN SAĞLANAN SERBEST MESLEK HİZMETLERİ VE YENİ NESİL ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

Ocak 2014 Sayı 304

ÖZET

Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan yabancı kurumlarca elde edilen hasılatın kurumlar vergisi stopajına tabi olup olmadığının ve stopaj oranının tespitinde kazancın mahiyetine göre değerlendirme yapılmaktadır. Uygulamada danışmanlık niteliğindeki serbest meslek hizmetleri ile teknik bilgi ve tecrübe aktarımı niteliğindeki gayri maddi hak bedellerini birbirinden ayırmakta güçlükler yaşanmaktadır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan hizmetin mahiyetinin doğru olarak tayin edilebilmesi için alınan hizmetin niteliğinin doğru tanımlanması, ifade edilmesi ve sağlam destekleyici unsurlara dayandırılması gerekmektedir. Kazancın türünün net olarak ifade edilememesi durumunda vergi kaybına neden olunduğu eleştirisine muhatap olunması muhtemeldir.Çalışmamızın konusunu yurtdışından sağlanan hizmetlerin birbirinden ayrılmasında karşılaşılan sorunlar, esas alınabilecek kriterler, uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar ve yeni nesil vergi anlaşmaları kapsamında yurtdışından alınan hizmetlerin vergilendirmesinde özellik arz eden diğer hususlar oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serbest Meslek Kazançları, Gayri Maddi Haklar, Ticari Kazanç, Mukimlik, Stopaj, Dar Mükellef, Model Anlaşma, 183 Gün.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

SELF-EMPLOYMENT SERVICES PROVIDED FROM ABROAD AND NEW GENERATION AGREEMENTS ON PREVENTION OF DOUBLE TAXATION

ABSTRACT

It is evaluated whether the revenue acquired by foreign organizations which are not taxpayers in Turkey is subject to corporate tax withholding tax and according to the nature of earnings in the determination of withholding rate. In practice, difficulties are encountered in separating self-employment services which have the characteristics of consulting, from intangible right amounts which have the characteristics of transferring technical knowledge and experince. Therefore, in order to determine the nature of the service provided from abroad correctly, the nature of the service provided must be defined and expressed accurately and must be based on firm supporting elements. In case the type of earnings cannot be expressed clearly, it is likely to be the object of the criticism of having caused tax losses. The subject of our study consists of problems encountered in the separation of services provided from abroad, criteria which may be taken as a basis, issues to consider in practice and other special issues regarding taxation of services provided from abroad within the scope of new generation tax agreements.

Keywords: Self-Employment Earnings, Intangible Rights, Commercial Earnings, Residence, Withholding tax, Limited Taxpayer, Model Agreement, 183 Days.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!