TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUSTAFA CEMİL KARA, PROF. DR. EKREM KARAYILMAZLAR

ZARARLI VERGİ REKABETİNİ ÖNLEMEDE YENİ ULUSLARARASI YAKLAŞIM

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Son yıllarda, tercihli vergi rejimleri ile oluşturulan zararlı vergi uygulamaları yıllardır dünyanın gündemini meşgul etmektedir. Bazı ülkelerin gayrimaddi haklar gibi gelirin bazı unsurlarını hiç vergilendirmemeleri veya düşük oranda vergilendirmeleri OECD’yi bu konuda harekete geçirmiştir. Şeffaflık ve özün önceliği ilkesi temelinde zararlı vergi uygulamaları ile mücadele BEPS Projesi ile artık küresel çözüm üretmek üzere dünyanın gündemindedir. OECD üyesi ülkelerin vergi rejimlerinin gözden geçirilmesi konusunda ilgili raporunu Eylül 2014’te onaylanarak yayınlanmış, Ekim 2015’te ise geliştirilerek güncellenmiştir. Raporda, ülkelerin tercihli vergi rejimlerine ilişkin tasarruflarının spontan bir biçimde paylaşılması ve tercihli vergi rejimlerine yönelik önemli faaliyet (substantial activity) şartının yerine getirilmesi öncelik arz etmektedir. Bu çalışmada, vergide yeni küresel gündemin BEPS Projesi aracılığıyla zararlı vergi uygulamalarına ilişkin ne tür bir yaklaşım geliştirdiği izah edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Zararlı vergi uygulamaları, BEPS projesi, önemli faaliyet, rabıta, şeffaflık, tercihli rejimler, fikri mülkiyet

Jel Sınıflandırması: E62, H25, K34

A NEW INTERNATIONAL APPROACH TO PREVENTING HARMFUL TAX COMPETITION

ABSTRACT

Harmful tax practices derived from preferential tax regime have been occupying the world’s agenda in the recent years. Besides, as some components of income such as intellectual property rights are not taxed or taxed with a low rate, OECD began to work on this issue. Tackling with harmful tax practices on the basis of principle of transparency and substance over form by BEPS Project on the purpose of producing global solutions is on the world’s agenda. The report concerning the tax regime of member countries of OECD to review was confirmed and published in September 2014. Sharing disposition of countries regarding preferential tax regime spontaneously and meeting substantial activity requirement for preferential tax regime have priority in this report. In this study, what kind of approach was brought to harmful tax practices by new global agenda in taxation through BEPS Project will be demonstrated.

Keywords: Harmful tax practices, BEPS project, substantial activity, nexus, preferential regimes, intellectual property (IP)

Jel Classification: E62, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!