TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

19.12.2020

COVID-19 PANDEMİSİNİN (KÜRESEL SALGINININ) TRANSFER FİYATLANDIRMASINA ETKİLERİ HAKKINDA OECD REHBERİ

COVID-19 küresel salgını yaklaşık bir yıldır tüm dünyaya adeta bir bilim kurgu filmi yaşatıyor. Artık aşıların gündeme gelmeye, hatta uygulanmaya başladığı şu günlerde, salgın özellikle kuzey yarım kürede zirve noktasında. Sağlığımızın yanı sıra, hem makro, hem de mikro düzeyde, ekonomileri, maliye ve para politikalarını, vergi gelirlerini ve uygulamalarını da doğrudan etkiliyor. Bu etkileri en aza indirmek, mali semptomları (belirtileri) gidermek ve azaltmak amacıyla, hem ülkeler hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar yoğun çaba sarf ediyor. Salgının getirdiği, daha önce görülmemiş, kendine özgü ve benzersiz koşullar, pek çok ekonomik konuyla ilgili yeni bir yaklaşım ve bakış açısını da gerektiriyor. Bu kapsamda; daha önce OECD tarafından yayımlanan “Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberinde (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations)” belirtilen ve transfer fiyatlandırması uygulamalarının ve bu uygulamaların temelini oluşturan emsallere uygunluk ilkesinin (arm's length principle) de salgın koşulları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gereği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu ihtiyacı gidermek amacıyla; emsallere uygunluk ilkesinin, mevcut durum, koşullar ve zorluklarda uygulanmasına ilişkin yeni yaklaşımları da içeren, “COVID-19 Pandemisinin (Küresel Salgınının) Transfer Fiyatlandırmasına Etkileri Hakkında Rehber (Guidance on The Transfer Pricing Implications of The COVID-19 Pandemic)” OECD tarafından, 18 Aralık 2020 tarihinde yayımladı.