TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİYE TABİ BAZI GELİRLER İÇİN OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİNDEKİ SON GELİŞMELER

Şubat 2014 Sayı 305

ÖZET

Avrupa Birliği’nde (AB) kayıt dışı ekonominin ulaştığı ciddi boyutlar, birliğin sınırları içerisinde önemli önlemler almak istemesiyle sonuçlanmıştır. AB’nin soruna getirdiği en önemli çözüm önerisi ise idareler arası işbirliğidir. Bu kapsamda mükelleflerin bazı gelir türleriyle ilgili elde ettiği bilgilerinin idareler arasında değişimini öngören bilgi değişim müessesinin kullanılması temel amaçtır. 1977 yılında yürürlüğü öngörülen 77/799/EEC sayılı konsey direktifi ile başlayan süreçte komisyon, 2013 yılı Mayıs ayında bir direktif önerisiyle, istihdam gelirleri, yönetici ücretleri, hayat sigortası ürünlerinden elde edilen gelirler, emeklilik ödenekleri ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler için otomatik bilgi değişiminin hayata geçirilmesini öneren 2011/16/EU sayılı İdari İşbirliği Direktifi’nin kapsamının daha da genişletilmesi talep etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İdari İşbirliği, Bilgi Değişimi, Eylem Planı.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

LATEST DEVELOPMENTS IN THE AUTOMATIC INFORMATION EXCHANGE FOR CERTAIN INCOMES SUBJECT TO TAX IN THE EUROPEAN UNION

ABSTRACT

The significant size which the informal economy reached in the European Union (EU) led the EU to take significant precautions within the union. The most important solution of the EU fort he problem is cooperation between administrations. Within this scope, the basic purpose is using the institution of information exchange which envisages using the exchange of information that the taxpayers have obtained regarding certain income types. In the process which started with the council directive no. 77/799/EEC which entered into force in 1977, the commission demanded with a directive recommendation in May 2013 that the scope of the Administrative Cooperation Directive no. 2011/16/EU which suggest the realization of automatic information exchange for employment incomes, executive wages, incomes from life insurance products, pension allowances and incomes acquired from immovable properties be further expanded.

Keywords: European Union, Administrative Cooperation, Information Exchange, Action Plan.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!