TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-VERGİLENDİRME UYGULAMALARININ MÜKELLEF DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: “HAZIR BEYAN SİSTEMİ” ÖRNEĞİ

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde mükelleflerin yaşayabileceği güçlükler vergiye gönüllü uyumu zorlaştırır. Vergi idaresinin sunmuş olduğu hizmetleri elektronik ortama taşıması mükellef memnuniyetinin ve gönüllü uyumun sağlanması bakımından önemlidir. Vergilendirme süreçlerinde teknolojik imkanların kullanılması, mükelleflerin davranışlarını yönlendirerek vergi güvenliğini sağlar. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2000’li yıllardan sonra teknoloji imkanlarından yararlanılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde uygulanmakta olan “Hazır Beyan Sistemi”, mükelleflerin beyanname vermesini kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama sonucu beyanname sayısı ve vergi tahsilatı artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergiye Gönüllü Uyum, E-Vergilendirme, Hazır Beyan Sistemi

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29.

THE EFFECTS OF E-TAXATION PRACTICES ON THE BEHAVIOR OF THE TAXPAYERS: “READY DECLARATİON SYSTEM” EXAMPLE

ABSTRACT

The difficulties that the taxpayers can have in the performance of tax duties make the voluntary compliance difficult. It is important for the tax administration to carry the services they provide to the electronic environment in order to ensure taxpayer satisfaction and voluntary compliance. The use of technology opportunities in taxation processes provides tax security by directing the behavior of taxpayers. As in the world, technology opportunities are used in our country after 2000 years. In this context, the Ready-Made Declaration System implemented in our country facilitates taxpayers to submit their declarations. The result of this application increased the number of tax declaration and tax collection.

Keywords: Voluntary Compliance to Tax, E-Taxation, Ready Declaration System

Jel Classification: H20, H22, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!