TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINA GÖRE TİCARİ PLAKA SATIŞLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Şubat 2014 Sayı 305

ÖZET

Ülkemizde, hızla artan nüfus, gelişen yerleşim ve iş alanları ve çoğalan yolcu sayısı karşısında vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla taksi, minibüs ve dolmuş sayıları kontrollü bir şekilde artırılmaktadır. Ticari plaka sayılarının sınırlı olması bu plakaların kolaylıkla el değiştirmesine neden olmaktadır. Ticari plaka satışı sonucunda elde edilen kazancın nasıl vergilendirileceği konusunda mevcut vergi kanunlarında çok başlılık söz konusuyken. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile bu çok başlılık ortadan kaldırılıp, ticari plaka satışı sonucunda elde edilen kazancın “değer artış kazancı” olacağı hüküm altına alınmış durumdadır. Bu tasarı ile ticari plaka satışı sonucunda elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunda mükellefler arasında adalet sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taksi, minibüs, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, ticari plaka, değer artış kazancı.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TAXATION OF INCOMES ACQUIRED FROM SALES OF COMMERCIAL PLATES ACCORDING TO INCOME TAX DRAFT LAW

ABSTRACT

In order to meet the transportation needs of citizens in the face of increasing population, developing settlement and employment areas and multiplying passenger numbers; taxi, minibus and dolmush numbers are increased in a controlled way in our country. The limited number of commercial plates cause these plates to easily change hands. There are multiple provisions in the current tax laws regarding how to tax the income acquired as a result of commercial plate sales. This complexity was eliminated with the Income Tax Draft Law and the issue has been regulated such that the income earned as a result of commercial plate sales will be regarded as “value increase income” With this draft, justice was ensured between taxpayers regarding taxation of incomes acquired as a result of commercial plate sales.

Keywords: Taxi, minibüs, Income Tax Draft Law, commercial plate, value increase income.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!