TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-2

Mart 2014 Sayı 306

ÖZET

Çalışmamızın bir önceki bölümünde Tasarı’nın temel hedefleri, zirai kazanç ve ticari kazanç hakkında öngörülen değişiklikler ele alınmıştı. Ayrıca Tasarı’nın Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nu birleştirip tek kanun haline getirdiğinden bahsetmiştik. Bu çalışmamızda da tasarı genel hatlarıyla incelenmiş ve yürürlükteki kanunlarla karşılaştırılmış olup ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Tasarı’nın sosyal hayatımızda ne gibi değişiklikler getireceği anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, Futbolcu Ücretleri, Götürü Gider, Konut Satışı.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCOME TAX DRAFT LAW-2

ABSTRACT

In the former part of our study, main objectives of the Draft, amendments suggested regarding agricultural income and commercial income were addressed. Besides, we also mentioned that the Draft combined the Income Tax Law and Corporate Tax Law and made it a single law. This study has also examined the draft in general terms and compared it with the laws in force; and wage, self-employment income, immovable capital revenue, movable capital revenue as well as other earnings and revenues were evaluated under headings. The changes that will occur in our lives with the draft law were investigated.

Keywords: Income Tax Draft Law, football player wages, lump sum expenditure, housing sales.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!