TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. MUSTAFA CAN TOPLU

İŞLETMELERDE KÜÇÜLME VE KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nisan 2016 Sayı 331

ÖZET

Bu çalışmada, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre sermaye şirketlerinde küçülme ve kısmi bölünme işleminin incelenmesi akabinde 6762 ve 6102 sayılı TTK’ya göre kısmi bölünme işlemleri karşılaştırılıp benzer ve farklı yönleri ortaya çıkarılmıştır. Kısmi bölünmeye konu olan bir şirketin bilirkişi raporu örneği verilerek karşılaştırma pekiştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşletmelerde Küçülme, Kısmi Bölünme, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kısmi Bölünme Bilirkişi Raporu

Jel Sınıflandırması: H20, H29, M41

VALUATION OF DOWNSIZING AND PARTIAL DEMERGERS OF COMPANIES

ABSTRACT

In this study, downsizing and partial division of capital companies according to 6102 New Turkish Commercial Code (TCC) is examined. Then; partial division is compared according to 6762 and 6102 TCC and similar and different aspects are revealed. An example of an expert report subject to the partial division of a company is given and the comparison has been illustrated.

Keywords: Downsizing Business, Partial Division of Capital, 6102 Turkish Commercial Code (TCC), Expert Witness Report of Partial Division of Capital

Jel Classification: H20, H29, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!