TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERE HANGİ DÖNEMDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILACAĞI VE ÇEK GARANTİ TUTARLARINA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILIP AYRILAMAYACAĞI SORUNSALI

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Mükellefler arasındaki ticari muamelelerde çek alınıp verilmesi çok yaygın bir işlem haline gelmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi mükelleflerin çeki kolay bir ödeme aracı olarak görmeleridir. Ancak ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan diğer bir durum ise karşılıksız çıkan çeklerdir. Karşılıksız çıkan çeklere yönelik olarak mükellefler de ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda karşılık ayırmaktadırlar. İşbu çalışmamız, karşılıksız çıkan çeklere hangi dönemde şüpheli alacak karşılığı ayrılacağı ve çek garanti tutarlarına şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı konularını teşkil etmekte olup, bahsedilen konular 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çek, Şüpheli Alacak, Çek Garanti Tutarı, Teminat, Karşılıksız Çek.

Jel Sınıflandırması: H20, H26, H29, K20, K34.

ISSUE WHICH IT IS NOT INCLUDED IN ANY TIME AND ITS PROBLEMS TO REMEMBER TO RECEIVE THE SUSPECTED RETURN

ABSTRACT

It has become a common practice to receive and process checks between taxpayers. One of the most important reasons for this is that taxpayers regard the check as an easy payment tool. However, another situation that is frequently encountered in commercial life is the checks that are paid without payment. Taxpayers are also providing provisions in accordance with the provisions of the relevant legislation for unrecorded schedules. In our work, uncollected checks constitute the subjects for which the doubtful receivables will be set aside and the amount of doubtful receivables will not be able to be set aside for the check guarantee amounts and the mentioned issues will be evaluated under the Tax Procedure Law No: 213.

Keywords: Check, Doubtful Receivable, Check Guarantee Amount, Guarantee, Unrecognized Check.

Jel Classification: H20, H26, H29, K20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!